Шумен

Кабинетът се намира в гр. Шумен, ул. Цар Освободител №100  – ДКЦ-I (нова поликлиника)  ет.2,  каб.210


График за прегледи:

Понеделник: 08:00 – 13:00 и 13:30 – 15:30
Вторник: 13:30 – 18:30
Сряда: 08:00 – 13:00  и  13:30 – 15:30
Четвъртък: 15:00 – 18:30
Петък: 08:00 – 13:00

Запази час !